mapa strony   |

Zadania realizowane w projekcie

  1. Realizacja programu stypendialnego
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu wyrównawczego z matematyki
  3. Zorganizowanie dla studentów płatnych staży w firmach wykorzystujących na szeroką skalę narzędzia informatyczne
  4. Utworzenie Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Inżynierii Wiedzy
  5. Organizacja zewnętrznych szkoleń IT prowadzonych przez renomowane firmy