mapa strony   |

Omikron

Głownym zadaniem stażystów w firmie Omikron będzie wprowadzanie i modyfikowanie treści na platformie e – learningowej Moodle. Dodatkowo stażyści mogą realizować wymienione tematy:


  1. Model oprogramowania doskonałego w zakresie optymalizacji procesów biznesowych na przykładzie dostępnego nieodpłatnego oprogramowania.

  2. Opracowanie koncepcji i jej informatyczna realizacja w zakresie tematyki „spacer po mieście”.

  3. Analiza wymagań klientów odnośnie administrowania siecią i serwisowania środków technicznych informatyki i telekomunikacji na przykładzie licznych specyfikacji istotnych warunków zamówienia traktowanych jako zamówienia publiczne.

  4. Systemy informatyczne do badania zadowolenia pracowników lub klientow, które stosują elektroniczne interaktywne kwestionariusze. Przegląd porównawczy dostępnego na rynku oprogramowania.