mapa strony   |

ECDL

W ramach realizacji Projektu istnieje możliwość zdobywania certyfikatów ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) - www.ecdl.com.pl


Certyfikat ECDL Advanced można uzyskać po zdaniu każdego z 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym w następujących obszarach:

  • Przetwarzanie tekstu,
  • Arkusze kalkulacyjne,
  • Bazy danych,
  • Grafika menedżerska i prezentacyjna.

Osoba, która skompletuje 4 Certyfikaty ECDL-A w okresie nie dłuższym niż 3 lata może uzyskać Certyfikat ECDL Ekspert.


Wnioski o sfinansowanie certyfikatu w ramach realizacji Projektu można wysyłać pocztą na adres e-mail palonka@ue.katowice.pl